Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 13 Окт. 2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3 Ноев. 2016

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-03-16/2016

Процедура: Публично състезание

Осигуряване на извънгаранционно обслужване на компютърно и комуникационно оборудване на Агенция по вписванията.
Цялостно абонаментно поддържане техника, собственост на възложителя, с модели и местонахождение, посочени в техническите спецификации.
Абонаментна поддръжка и на новозакупена техника, попадаща в предмета на обществената поръчка, но извън полето на гаранционното й обслужване. За нея договорът влиза в сила от деня, следващ извършването на монтажа и пускането й в експлоатация и изтича с изтичането на срока на договора.

Към РОП

Съдържание_HWS_2016.doc
doc файл, 61,5 KB, качено на 13.10.2016

doc document

Технически спецификации 1 v1.docx
docx файл, 60,0 KB, качено на 13.10.2016

docx document

Технически спецификации 2 v1.docx
docx файл, 104,0 KB, качено на 13.10.2016

docx document

Технически спецификации 3 v1.docx
docx файл, 73,0 KB, качено на 13.10.2016

docx document

Технически спецификации 4 v1.docx
docx файл, 54,0 KB, качено на 13.10.2016

docx document

Технически спецификации 5 v1.docx
docx файл, 47,7 KB, качено на 13.10.2016

docx document

4_Изисквания към участниците.docx
docx файл, 40,0 KB, качено на 13.10.2016

docx document

5_Указания за попълване на образци.doc
doc файл, 95,5 KB, качено на 13.10.2016

doc document

7_договор 2016-op HWS.doc
doc файл, 68,0 KB, качено на 13.10.2016

doc document

O_1_Образец ЕЕДОП.doc
doc файл, 209,0 KB, качено на 13.10.2016

doc document

O_2_декларация чл. 3 и чл. 4.doc
doc файл, 55,0 KB, качено на 13.10.2016

doc document

O_3_Техническо предложение.doc
doc файл, 79,5 KB, качено на 13.10.2016

doc document

O_4_cenovo predlojenie.doc
doc файл, 59,0 KB, качено на 13.10.2016

doc document

Протокол
pdf файл, 314,4 KB, качено на 17.11.2016

pdf document

Протокол 2.pdf
pdf файл, 290,0 KB, качено на 18.11.2016

pdf document

Писмо.pdf
pdf файл, 45,3 KB, качено на 18.11.2016

pdf document

ПРОТОКОЛ-3.docx
docx файл, 27,5 KB, качено на 28.11.2016

docx document

ДОКЛАД.docx
docx файл, 32,6 KB, качено на 28.11.2016

docx document

Решение за избор на изпълнител РД-04-14 / 30.11.2016 г.
pdf файл, 355,2 KB, качено на 01.12.2016

pdf document

Обявление
външна връзка

 document

Договор по ОП 1
pdf файл, 3,0 MB, качено на 10.01.2017

pdf document

Договор по ОП 2
pdf файл, 6,2 MB, качено на 10.01.2017

pdf document

Дотовор по ОП 3
pdf файл, 3,1 MB, качено на 10.01.2017

pdf document

Договор по ОП 4
pdf файл, 2,4 MB, качено на 10.01.2017

pdf document

Договор по ОП 5
pdf файл, 1,8 MB, качено на 10.01.2017

pdf document