Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 1 Юли 2020

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Директно възлагане на поръчка: „Абонаментна и извънгаранционна поддръжка на системите за пожароизвестяване в помещения, ползвани от РД в ГД „Регистри“ на АВ – Ботевград, Несебър, Враца, Смолян, Плевен, Ловеч, Стара Загора, Асеновград“ с прогнозна стойност до 16 600 /шестнадесет хиляди и шестстотин / лева без ДДС или 19 920 /деветнадесет хиляди деветстотин и двадесет/ лева с ДДС за срок от две години.

Срок: до 7 работни дни от публикуване на съобщението.

Съобщение
docx файл, 17,4 KB, качено на 01.07.2020

docx document

Техническа спецификация
pdf файл, 316,8 KB, качено на 01.07.2020

pdf document