Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 19 Май 2014

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19 Май 2014

Агенция по вписванията съобщава, че на 21.05.2014 г. от 14.30 часа ще бъдат отворени офертите на участниците в открита процедура с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията”. Отварянето на офертите ще се проведе в сградата на Агенция по вписванията на адрес ул. „Елисавета Багряна” № 20, ет. 3, заседателна зала. На отварянето могат да присъстват лица съгласно чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.