Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 15 Окт. 2021

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25 Окт. 2021

Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията

Копирна хартия A4: 31 600 броя пакети;
Копирна хартия A3: 400 броя пакети

Прогнозна стойност: 120 000,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора: до 08.12.2022 г., или до достигане на прогнозната му стойност, което събитие настъпи първо

По Рамково споразумение №СПОР-9/08.06.2020 г., изм. с Допълнително споразумение №1 от 26.02.2021 г. на Централния орган за покупки

Отваряне на ценовите оферти: 05.11.2021 г., 11:00 ч.

Покана
docx файл, 80,5 KB, качено на 15.10.2021

docx document

Техническа спецификация
docx файл, 80,5 KB, качено на 15.10.2021

docx document

Списък с адреси
docx файл, 80,5 KB, качено на 15.10.2021

docx document

Образец на техническо предложение
pdf файл, 66,9 KB, качено на 15.10.2021

pdf document

Образец на ценово предложение
pdf файл, 16,2 KB, качено на 15.10.2021

pdf document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП
docx файл, 20,5 KB, качено на 15.10.2021

docx document

Проект на договор
docx файл, 69,4 KB, качено на 15.10.2021

docx document

Рамково споразумение №СПОР-9/08.06.2020 г. на ЦОП
pdf файл, 440,0 KB, качено на 15.10.2021

pdf document

Допълнително споразумение №1 от 26.02.2021 г.
pdf файл, 117,1 KB, качено на 15.10.2021

pdf document

Протокол_1 хартия_SEVOP - 2021-ел.п.docx
docx файл, 455,9 KB, качено на 26.10.2021

docx document

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
docx файл, 13,2 KB, качено на 02.11.2021

docx document