Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 26 Фев. 2021

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8 Март 2021

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията (2021-2022 г.) №2429 в СЕВОП. Вътрешен конкурентен избор по чл.82 от ЗОП „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията“ въз основа на сключено рамково споразумение №СПОР-12/30.06.2020 г. с предмет „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ на ЦОП.

Прогнозна стойност: 66 400,00 лв. без ДДС

Срок: до 31.12.2022 г., или до достигане на максималната му стойност, което събитие настъпи първо.

Краен срок за подаване на оферти: 08.03.2021 г., 23:59 ч.

Отваряне на оферти: 10.03.2021 г., 14:00 ч.

Отваряне на ценовите оферти: 15.03.2021 г., 10:00 ч.

Обявление за възложена поръчка: към РОП; към ОВЕС

Покана
docx файл, 74,8 KB, качено на 26.02.2021

docx document

Техническа спецификация
docx файл, 54,0 KB, качено на 26.02.2021

docx document

Списък с адреси
xlsx файл, 21,3 KB, качено на 26.02.2021

xlsx document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП
doc файл, 27,0 KB, качено на 26.02.2021

doc document

Техническо предложение
docx файл, 17,5 KB, качено на 26.02.2021

docx document

Ценово предложение - образец
pdf файл, 19,1 KB, качено на 26.02.2021

pdf document

Проект на договор
docx файл, 66,9 KB, качено на 26.02.2021

docx document

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
docx файл, 15,1 KB, качено на 10.03.2021

docx document

Доклад, утвърден на 16.03.2021 г.
pdf файл, 2,0 MB, качено на 16.03.2021

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 478,1 KB, качено на 02.04.2021

pdf document

Обявление за приключен договор
pdf файл, 191,6 KB, качено на 02.03.2023

pdf document