Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 29 Юли 2020

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП въз основа на сключено рамково споразумение №СПОР-11/30.06.2020 г. с предмет „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“

Включва приемане (вземане от адреса на Възложителя), пренасяне (транспортиране) и доставка до получателя (от врата до врата) на пощенски пратки, от и на адресите на Агенция по вписванията, посочени в Списък с адресите за приемане на пощенските пратки на Агенция по вписванията.

Прогнозна стойност: 230 730,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора: до 24 месеца от сключването на Рамковото споразумение

Отваряне на ценовите оферти: 12.08.2020 г., 9:30 ч.

Обоявление за възложена поръчка: към РОП; към ОВЕС

Покана
docx файл, 64,7 KB, качено на 29.07.2020

docx document

Техническа спецификация
pdf файл, 632,2 KB, качено на 29.07.2020

pdf document

Списък с адреси
xlsx файл, 21,3 KB, качено на 29.07.2020

xlsx document

Образец на техническо предложение
pdf файл, 513,7 KB, качено на 29.07.2020

pdf document

Образец на ценово предложение
pdf файл, 17,0 KB, качено на 29.07.2020

pdf document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП
doc файл, 27,0 KB, качено на 29.07.2020

doc document

Проект на договор
doc файл, 153,0 KB, качено на 29.07.2020

doc document

Доклад, утвърден на 04.09.2020 г.
pdf файл, 2,3 MB, качено на 04.09.2020

pdf document

Договор №93-00-15 от 01.03.2021 г. със "Стар Пост" ООД
pdf файл, 2,0 MB, качено на 01.03.2021

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 473,9 KB, качено на 05.03.2021

pdf document

Обявление за приключил договор
pdf файл, 719,5 KB, качено на 10.10.2022

pdf document