Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 5 Март 2020

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Покана за участие в процедура по чл.82 от ЗОП „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията“

въз основа на сключено рамково споразумение №СПОР-26/04.10.2017 г.  на ЦОП. Поръчка №1926 в СЕВОП

Отваряне на ценовите оферти: 23.03.2020 г., 10:00 ч.

Обявление за възложена поръчка: към РОП; към ОВЕС

Обявление за изменение на договор: към РОП; към ОВЕС

Обявление за приклюване на договор: към РОП

Покана - подпис ЗЗЛД
pdf файл, 6,5 MB, качено на 05.03.2020

pdf document

Покана
docx файл, 36,9 KB, качено на 05.03.2020

docx document

Техническа спецификация
docx файл, 19,3 KB, качено на 05.03.2020

docx document

Декларация чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП
docx файл, 19,8 KB, качено на 05.03.2020

docx document

Списък с адреси
xlsx файл, 21,4 KB, качено на 05.03.2020

xlsx document

Договор - проект
docx файл, 66,3 KB, качено на 05.03.2020

docx document

Доклад, утвърден на 24.03.2020 г.
pdf файл, 2,1 MB, качено на 24.03.2020

pdf document

Договор №93-00-51 от 14.05.2020 г.
pdf файл, 13,8 MB, качено на 14.05.2020

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 1,4 MB, качено на 26.05.2020

pdf document

Допълнително споразумение от 30.12.2020 г.
pdf файл, 117,8 KB, качено на 11.01.2021

pdf document

Обявление за изменение
pdf файл, 316,9 KB, качено на 11.01.2021

pdf document

Обявление за приключване на договор
pdf файл, 327,6 KB, качено на 04.06.2021

pdf document