Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 5 Март 2020

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Покана за участие в процедура по чл.82 от ЗОП „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията“

въз основа на сключено рамково споразумение №СПОР-26/04.10.2017 г.  на ЦОП. Поръчка №1926 в СЕВОП

Отваряне на ценовите оферти: 23.03.2020 г., 10:00 ч.

Покана - подпис ЗЗЛД
pdf файл, 6,5 MB, качено на 05.03.2020

pdf document

Покана
docx файл, 36,9 KB, качено на 05.03.2020

docx document

Техническа спецификация
docx файл, 19,3 KB, качено на 05.03.2020

docx document

Декларация чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП
docx файл, 19,8 KB, качено на 05.03.2020

docx document

Списък с адреси
xlsx файл, 21,4 KB, качено на 05.03.2020

xlsx document

Договор - проект
docx файл, 66,3 KB, качено на 05.03.2020

docx document

Доклад, утвърден на 24.03.2020 г.
pdf файл, 2,1 MB, качено на 24.03.2020

pdf document