Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 22 Юни 2020

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29 Юни 2020

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията - вътрешен конкурентен избор по рамково споразумение на ЦОП №СПОР-5/02.06.2020 г. 

Прогнозна стойност: 180 000,00 лв.

№ 2055 в СЕВОП

Отваряне на ценовите оферти: 07.07.2020 г., 10:00 ч.

Обявление за възложена поръчка: към РОП; към ОВЕС

Покана
pdf файл, 3,6 MB, качено на 22.06.2020

pdf document

Проект на договор
doc файл, 174,0 KB, качено на 22.06.2020

doc document

Адреси
doc файл, 261,5 KB, качено на 22.06.2020

doc document

Образец на ценово предложение
xlsx файл, 17,4 KB, качено на 22.06.2020

xlsx document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП
doc файл, 27,0 KB, качено на 22.06.2020

doc document

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
doc файл, 22,0 KB, качено на 02.07.2020

doc document

Доклад, утвърден на 09.07.2020 г.
pdf файл, 4,5 MB, качено на 09.07.2020

pdf document

Ценова оферта канцеларски - Кооперация "Панда"
xlsx файл, 18,3 KB, качено на 13.07.2020

xlsx document

Ценова оферта канцеларски - Роел-98 ООД
xlsx файл, 10,3 KB, качено на 13.07.2020

xlsx document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 488,8 KB, качено на 11.08.2020

pdf document

Обявление за приключил договор
pdf файл, 363,1 KB, качено на 14.09.2022

pdf document