Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 22 Юни 2020

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29 Юни 2020

Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по вписванията - вътрешен конкурентен избор по рамково споразумение на ЦОП №СПОР-6/02.06.2020 г. 

Прогнозна стойност: 10 000,00 лв.

№ 2066 в СЕВОП

Отваряне на ценовите оферти: 07.07.2020 г., 10:30 ч.

Обявление за възложена поръчка: към РОП; към ОВЕС

Обявление за изпълнен договор: към РОП

Покана
pdf файл, 3,1 MB, качено на 22.06.2020

pdf document

Проект на договор
doc файл, 173,5 KB, качено на 22.06.2020

doc document

Адреси
doc файл, 261,5 KB, качено на 22.06.2020

doc document

Образец на ценово предложение
xlsx файл, 10,7 KB, качено на 22.06.2020

xlsx document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП
doc файл, 27,0 KB, качено на 22.06.2020

doc document

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
doc файл, 22,0 KB, качено на 02.07.2020

doc document

Доклад, утвърден на 09.07.2020 г.
pdf файл, 3,4 MB, качено на 09.07.2020

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 472,5 KB, качено на 11.08.2020

pdf document

Обявление за приключване на договор
pdf файл, 237,9 KB, качено на 24.06.2022

pdf document