Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 29 Ноев. 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8 вр. чл. 79, ал. 1, т. 3, б. в) от ЗОП.

Решеине за откриване и определяне на изпълнител: към РОП

 

ЕЕДОП pdf
pdf файл, 74,7 KB, качено на 29.11.2019

pdf document

ЕЕДОП xml
xml файл, 197,0 KB, качено на 29.11.2019

xml document

Проект на договор
docx файл, 66,5 KB, качено на 29.11.2019

docx document

Декларация чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП
docx файл, 17,8 KB, качено на 29.11.2019

docx document

Техническа спецификация
pdf файл, 12,0 MB, качено на 29.11.2019

pdf document