Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 13 Дек. 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20 Дек. 2019

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по вписванията, №1721 в СЕВОП

вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП

по рамково споразумение №СПОР-23/13.11.2019 г. на Централния орган за покупки

прогнозна стойност: 38 000,00 лв. без ДДС

Видове горива и техните прогнозни количества:
1. Бензин А95 Н                        – 10 000 литра
2. Дизелово гориво                   – 10 000 литра

Обявление за възложена поръчка: към ОВЕС; към РОП

Покана
pdf файл, 2,3 MB, качено на 13.12.2019

pdf document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП
docx файл, 18,9 KB, качено на 13.12.2019

docx document

Списък автомобили
doc файл, 58,0 KB, качено на 13.12.2019

doc document

Договор - проект
doc файл, 125,5 KB, качено на 13.12.2019

doc document

Доклад, утвърден на 03.01.2020 г.
pdf файл, 881,7 KB, качено на 03.01.2020

pdf document

Договор №93-00-12 от 04.02.2020 г. с "Петрол" АД
pdf файл, 9,0 MB, качено на 04.02.2020

pdf document