Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 13 Дек. 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20 Дек. 2019

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по вписванията, №1721 в СЕВОП

вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП

по рамково споразумение №СПОР-23/13.11.2019 г. на Централния орган за покупки

прогнозна стойност: 38 000,00 лв. без ДДС

Видове горива и техните прогнозни количества:
1. Бензин А95 Н                        – 10 000 литра
2. Дизелово гориво                   – 10 000 литра

Обявление за възложена поръчка: към ОВЕС; към РОП

Обявление за изменение: към РОП; към ОВЕС

Обявление за изпълнен договор: към РОП

Покана
pdf файл, 2,3 MB, качено на 13.12.2019

pdf document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП
docx файл, 18,9 KB, качено на 13.12.2019

docx document

Списък автомобили
doc файл, 58,0 KB, качено на 13.12.2019

doc document

Договор - проект
doc файл, 125,5 KB, качено на 13.12.2019

doc document

Доклад, утвърден на 03.01.2020 г.
pdf файл, 881,7 KB, качено на 03.01.2020

pdf document

Договор №93-00-12 от 04.02.2020 г. с "Петрол" АД
pdf файл, 9,0 MB, качено на 04.02.2020

pdf document

Допълнително споразумение от 14.01.2021 г.
docx файл, 79,4 KB, качено на 15.01.2021

docx document

Обявление за изменение
pdf файл, 313,9 KB, качено на 15.01.2021

pdf document

Обявление за изпълнен договор
pdf файл, 257,4 KB, качено на 24.06.2022

pdf document