Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 27 Ноев. 2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Подновяване на поддръжката за срок от 1 година на Oracle лицензи за нуждите на Агенция по вписванията, а именно, процесорни лицензи (в термините на производителя) с включена поддръжка за следните продукти: • Oracle Database Enterprise Edition; • Oracle Real Applciation Clusters; • Oracle Partitioning; • Oracle Diagnostics Pack; • Oracle Tuning Pack. Поддръжката покрива последните версии на системата за управление на бази данни (СУБД) Oracle към датата на доставката. Техническата поддръжка е тип 24 х 7, осигурена от производителя, за срок не по-малък от 1 година и достъпна по Интернет и телефон.

СРV код: 72267100-0 - Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии

00447-2018-0007

Решение: към РОП

Обявление за възложена поръчка: 

Обявление за приключване на договор: към РОП

Решение №РД-04-28 от 26.11.2018 г.
pdf файл, 1,1 MB, качено на 27.11.2018

pdf document

Договор - проект
pdf файл, 304,1 KB, качено на 27.11.2018

pdf document

Техническа спецификация
pdf файл, 619,9 KB, качено на 27.11.2018

pdf document

Декларация чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП
docx файл, 17,8 KB, качено на 27.11.2018

docx document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 367,0 KB, качено на 20.12.2018

pdf document

Обявление за изпълнен договор
pdf файл, 814,7 KB, качено на 18.12.2019

pdf document