Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 27 Ноев. 2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Подновяване на поддръжката за срок от 1 година на Oracle лицензи за нуждите на Агенция по вписванията, а именно, процесорни лицензи (в термините на производителя) с включена поддръжка за следните продукти: • Oracle Database Enterprise Edition; • Oracle Real Applciation Clusters; • Oracle Partitioning; • Oracle Diagnostics Pack; • Oracle Tuning Pack. Поддръжката покрива последните версии на системата за управление на бази данни (СУБД) Oracle към датата на доставката. Техническата поддръжка е тип 24 х 7, осигурена от производителя, за срок не по-малък от 1 година и достъпна по Интернет и телефон.

СРV код: 72267100-0 - Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии

00447-2018-0007

Решение: към РОП

Обявление за възложена поръчка: 

Решение №РД-04-28 от 26.11.2018 г.
pdf файл, 1,1 MB, качено на 27.11.2018

pdf document

Договор - проект
pdf файл, 304,1 KB, качено на 27.11.2018

pdf document

Техническа спецификация
pdf файл, 619,9 KB, качено на 27.11.2018

pdf document

Декларация чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП
docx файл, 17,8 KB, качено на 27.11.2018

docx document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 367,0 KB, качено на 20.12.2018

pdf document