Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 18 Юни 2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29 Юни 2018

Вътрешен конкурентен избор на основание чл.82, ал.4 от ЗОП по Обособена позиция 1 „Доставка на канцеларски материали“ от Рамково споразумение №СПОР-4/09.03.2018 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за ораните на изпълнителната власт и техните администрации“

Съобщение за отваряне на ценовите оферти: 

Обявление за възложена поръчка:

Покана
pdf файл, 5,0 MB, качено на 18.06.2018

pdf document

Декларация
docx файл, 18,7 KB, качено на 18.06.2018

docx document

Списък - адреси за приемане
xlsx файл, 21,9 KB, качено на 18.06.2018

xlsx document

Проект на договор
docx файл, 58,6 KB, качено на 18.06.2018

docx document

Образец на ценова оферта
xlsx файл, 15,4 KB, качено на 18.06.2018

xlsx document

Протокол №2
pdf файл, 266,9 KB, качено на 27.07.2018

pdf document

Доклад, утвърден 26.07.2018 г.
pdf файл, 1,4 MB, качено на 27.07.2018

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 1,4 MB, качено на 05.09.2018

pdf document