Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 18 Юни 2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Вътрешен конкурентен избор на основание чл.82, ал.4 от ЗОП по Обособена позиция 1 „Доставка на на бланки и пощенски пликове“ от Рамково споразумение №СПОР-5/09.03.2018 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за ораните на изпълнителната власт и техните администрации“

Преписка на Централния орган за покупки №00210-2017-0015: към РОП

Съобщение за отваряне на ценовите оферти:

Обявление за възложена поръчка: към РОП

Обявление за приключване на договор: към РОП

 

Покана
pdf файл, 4,6 MB, качено на 18.06.2018

pdf document

Декларация
docx файл, 18,8 KB, качено на 18.06.2018

docx document

Списък - Адреси за приемане
xlsx файл, 22,1 KB, качено на 18.06.2018

xlsx document

Проект на договор
docx файл, 60,6 KB, качено на 18.06.2018

docx document

Образец на ценова оферта
xlsx файл, 17,4 KB, качено на 18.06.2018

xlsx document

Протокол №2
pdf файл, 261,0 KB, качено на 27.07.2018

pdf document

Доклад, утвърден 26.07.2018 г.
pdf файл, 1,4 MB, качено на 27.07.2018

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 1,4 MB, качено на 05.09.2018

pdf document

Обявление за приключване на договор
pdf файл, 1,1 MB, качено на 25.06.2019

pdf document