Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 25 Април 2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Обособена позиция 1:         „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на сървъри, дискови масиви, устройства за архивиране, активно и пасивно мрежово и комуникационно оборудване, работни станции, периферни устройства, непрекъсваеми захранвания и копирни машини“:

                           Дейност 1: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на сървъри, дискови масиви и устройства за архивиране”

Описание: Поддръжка на сървъри, дискови масиви и устройства за архивиране, използвани от АВ.

                     Дейност 2: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на активно и пасивно мрежово оборудване

Описание: Поддръжка на мрежово оборудване, използвано от АВ.

                           Дейност 3: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на настолни и преносими компютри, копирни машини, периферни устройства и непрекъсваеми захранвания“

Описание: Поддръжка на компютри, офис оборудване, UPS, използвани от АВ.

            Обособена позиция 2:          „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на високопроизводителни копирни машини”

Описание: Поддръжка на копирни машини, използвани от АВ.

се възлага на осн. чл. 21, ал. 6 от ЗОП отделно чрез директно възлагане.

СРV код: 50300000

Решение: към АОП (844214)

Обявление: към АОП (844151)

Решение за одобряване на обявление за изменение датата за подаване на оферти: към АОП (846822)

Обявление за възложена поръчка по ОП 1: към АОП

Обявление за приключване на договор: към АОП

 

Решение за откриване
pdf файл, 781,2 KB, качено на 25.04.2018

pdf document

Обявление
pdf файл, 1,4 MB, качено на 25.04.2018

pdf document

Съдържание
pdf файл, 564,2 KB, качено на 25.04.2018

pdf document

Техническа спецификация ОП 1
pdf файл, 552,2 KB, качено на 25.04.2018

pdf document

Проект на договор по ОП 1
pdf файл, 529,0 KB, качено на 25.04.2018

pdf document

ЕЕДОП
zip файл, 94,0 KB, качено на 25.04.2018

zip document

Декларация ЗМИП
docx файл, 18,1 KB, качено на 25.04.2018

docx document

Техническо предложение по ОП 1
doc файл, 65,5 KB, качено на 25.04.2018

doc document

Ценово предложение по ОП 1
doc файл, 58,5 KB, качено на 25.04.2018

doc document

Разяснения от 04.05.2018 г.
pdf файл, 293,9 KB, качено на 04.05.2018

pdf document

Разяснения 2 от 14.05.2018 г.
pdf файл, 617,1 KB, качено на 14.05.2018

pdf document

Протокол 1
pdf файл, 1,1 MB, качено на 05.06.2018

pdf document

Протокол 2
pdf файл, 539,7 KB, качено на 05.06.2018

pdf document

Доклад, утвърден на 04.06.2018 г.
pdf файл, 1,4 MB, качено на 05.06.2018

pdf document

Решение №РД-04-9/05.06.2018 г. за избор на изпълнител
pdf файл, 416,7 KB, качено на 05.06.2018

pdf document

Договор №93-00-77/25.06.2018 г. със "Стемо" ООД
pdf файл, 5,4 MB, качено на 27.09.2018

pdf document

Обявление възложена поръчка
pdf файл, 1,5 MB, качено на 22.11.2018

pdf document

Обявление за приключване на договор
pdf файл, 770,8 KB, качено на 02.08.2019

pdf document