Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 12 Юли 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5 Авг. 2019

Преустройство и промяна предназначението на помещения в партер и сутерен за административен офис и архив за дейността на Служба по вписванията – Бяла в сграда за обществено ползване, частна държавна собственост, УПИ VII, кв. 176А, гр. Бяла, област Русе, пл. „Екзарх Йосиф I“ № 3 

Публично състезание

00447-2019-0007: към РОП

Обявление 92-06-13/ 12.07.2019г. към РОП

Решение № РД-04-21/12.07.2019г. за откриване: към РОП

Обявление за възложена поръчка: към РОП

Обявление за приключване на договор: към РОП

Решение РД-04-21
pdf файл, 998,3 KB, качено на 12.07.2019

pdf document

Обявление
pdf файл, 5,1 MB, качено на 12.07.2019

pdf document

Документация
docx файл, 240,6 KB, качено на 12.07.2019

docx document

ЕЕДОП
pdf файл, 94,8 KB, качено на 12.07.2019

pdf document

ЕЕДОП-XML
xml файл, 162,6 KB, качено на 12.07.2019

xml document

Количествено-стойностна сметка - exel
xls файл, 105,5 KB, качено на 12.07.2019

xls document

План за безопасност и здраве
rar файл, 12,3 MB, качено на 12.07.2019

rar document

Част - Архитектура
rar файл, 18,7 MB, качено на 12.07.2019

rar document

Част - ВиК
rar файл, 3,8 MB, качено на 12.07.2019

rar document

Част - Електрическа - 1
rar файл, 19,7 MB, качено на 12.07.2019

rar document

Част - Електрическа - 2
rar файл, 18,2 MB, качено на 12.07.2019

rar document

Част - Електрическа - 3
rar файл, 7,0 MB, качено на 12.07.2019

rar document

Част - Енергийна ефективност
rar файл, 1,7 MB, качено на 12.07.2019

rar document

Част - Конструктивна
rar файл, 2,2 MB, качено на 12.07.2019

rar document

Част - ОВК
rar файл, 13,2 MB, качено на 12.07.2019

rar document

Протокол №1 от 07.08.2019 г.
pdf файл, 301,2 KB, качено на 21.08.2019

pdf document

Протокол №2 от 12.08.2019 г.
pdf файл, 720,1 KB, качено на 21.08.2019

pdf document

Протокол за избор на изпълнител
pdf файл, 134,8 KB, качено на 04.09.2019

pdf document

Договор №93-00-100/09.10.2019 г. със "СИМ" ООД
pdf файл, 20,1 MB, качено на 15.10.2019

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 1,4 MB, качено на 15.10.2019

pdf document

Обявление за приключване на договор
pdf файл, 259,1 KB, качено на 02.10.2020

pdf document