Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 27 Юни 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5 Юли 2019

По рамково споразумение на Централния орган за покупки №СПОР-26/04.10.2019 г.

Прогнозна стойност: 15 738 лв. без ДДС

Отваряне на ценовите предложения: 12.07.2019 г., 10:00 ч. в СЕВОП 

Покана - подпис ЗЗЛД
pdf файл, 5,2 MB, качено на 27.06.2019

pdf document

Декларация чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП
docx файл, 18,9 KB, качено на 27.06.2019

docx document

Списък с адреси
xlsx файл, 23,0 KB, качено на 27.06.2019

xlsx document

Проект на договор
docx файл, 66,7 KB, качено на 27.06.2019

docx document

Доклад утвърден на 15.07.2019г.
pdf файл, 3,0 MB, качено на 15.07.2019

pdf document

Договор №93-00-85/29.08.2019 г. с "МиБМ ЕКСПРЕС" ООД
pdf файл, 13,4 MB, качено на 30.08.2019

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 1,4 MB, качено на 30.08.2019

pdf document