Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 15 Авг. 2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21 Септ. 2018

Открита процедура

Решение: към РОП

Обявление: към РОП

Обявление в ОВЕС: 

Съобщение за отваряне на ценовите предложения:

Обявление за възложена поръчка:

Обявление за приключване на договор:

Решение за откриване РД-04-17 от 13.08.2018 г.
pdf файл, 953,4 KB, качено на 15.08.2018

pdf document

Обявление
pdf файл, 1,0 MB, качено на 15.08.2018

pdf document

Техническа спецификация
pdf файл, 323,9 KB, качено на 03.08.2018

pdf document

Методика
pdf файл, 470,8 KB, качено на 03.08.2018

pdf document

Образец 1 - ЕЕДОП
zip файл, 88,9 KB, качено на 03.08.2018

zip document

Образец 2 - Декларация ЗМИП
docx файл, 17,2 KB, качено на 03.08.2018

docx document

Образец 3 - Техническо предложение
pdf файл, 344,4 KB, качено на 03.08.2018

pdf document

Образец 4 - Ценово предложение
pdf файл, 325,8 KB, качено на 03.08.2018

pdf document

Проект на договор
pdf файл, 495,5 KB, качено на 03.08.2018

pdf document

Документация
pdf файл, 663,1 KB, качено на 03.08.2018

pdf document

Протокол
pdf файл, 8,1 MB, качено на 05.11.2018

pdf document

Доклад
pdf файл, 8,2 MB, качено на 05.11.2018

pdf document

Договор №93-00-136 от 27.11.2018 г. с "БТК" ЕАД
pdf файл, 8,9 MB, качено на 29.11.2018

pdf document

Обявление за приключване на договор
pdf файл, 244,2 KB, качено на 12.01.2021

pdf document