Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 7 Авг. 2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17 Авг. 2018

Вътрешен конкурентен избор основание чл.82, ал.4 от ЗОП между изпълнителите по Рамково споразумение №СПОР-30-21.12.2017 г. на Министерство на финансите.

Прогнозно количество:
1. Хартия копирна, формат А4 /500 листа в опаковка/ 80 g/m2, нерециклирана (опаковка)           23 000 броя;
2. Хартия копирна, формат А3, /500 листа в опаковка/ 80 g/m2, нерециклирана (опаковка)          1 000 броя.

Прогнозна стойност: 100 000 лв.

Покана - подпис ЗЗЛД
pdf файл, 2,1 MB, качено на 07.08.2018

pdf document

Покана
pdf файл, 173,3 KB, качено на 07.08.2018

pdf document

Техническо предложение
pdf файл, 45,0 KB, качено на 07.08.2018

pdf document

Декларация чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП
docx файл, 18,8 KB, качено на 07.08.2018

docx document

Ценово предложение
pdf файл, 25,9 KB, качено на 07.08.2018

pdf document

Списък адреси
xlsx файл, 22,0 KB, качено на 07.08.2018

xlsx document

Проект на договор
pdf файл, 155,6 KB, качено на 07.08.2018

pdf document

Протокол №1
pdf файл, 281,7 KB, качено на 22.08.2018

pdf document

Протокол №2
pdf файл, 276,8 KB, качено на 10.09.2018

pdf document

Доклад
pdf файл, 2,2 MB, качено на 10.09.2018

pdf document

Решение №РД-04-22/18.10.2018 г. за изменение
pdf файл, 382,0 KB, качено на 18.10.2018

pdf document

Решение за прекратяване №РД-04-32/03.12.2018
pdf файл, 495,0 KB, качено на 03.12.2018

pdf document

Обявление за възложена (прекратена) поръчка
pdf файл, 1,5 MB, качено на 16.01.2019

pdf document