Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 18 Юли 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26 Юли 2019

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията”, №1506 в СЕВОП

вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП

По Обособена позиция 1 „Доставка на канцеларски материали“ от Рамково споразумение №СПОР-4/09.03.2018 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“

65 000,00 лв. без ДДС

Отваряне на ценовите предложения: 08.08.2019 г., 12:00 ч.

Покана №92-01-89/18.07.2019 г.
pdf файл, 1,5 MB, качено на 18.07.2019

pdf document

Списък с адреси и телефони
xlsx файл, 22,4 KB, качено на 18.07.2019

xlsx document

Декларация чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП
docx файл, 18,7 KB, качено на 18.07.2019

docx document

Проект на договор
docx файл, 62,5 KB, качено на 18.07.2019

docx document