Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 18 Юли 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26 Юли 2019

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията”, №1506 в СЕВОП

вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП

По Обособена позиция 1 „Доставка на канцеларски материали“ от Рамково споразумение №СПОР-4/09.03.2018 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“

65 000,00 лв. без ДДС

Отваряне на ценовите предложения: 08.08.2019 г., 12:00 ч.

Обявление за възложена поръчка: към РОП, към ОВЕС

Обявление за приключване на договор: към РОП

Покана №92-01-89/18.07.2019 г.
pdf файл, 1,5 MB, качено на 18.07.2019

pdf document

Списък с адреси и телефони
xlsx файл, 22,4 KB, качено на 18.07.2019

xlsx document

Декларация чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП
docx файл, 18,7 KB, качено на 18.07.2019

docx document

Проект на договор
docx файл, 62,5 KB, качено на 18.07.2019

docx document

Доклад, утвърден на 26.08.2019
pdf файл, 3,0 MB, качено на 30.08.2019

pdf document

Обявление за възложена поръчка
pdf файл, 1,4 MB, качено на 04.11.2019

pdf document

Обявление за приключен договор
pdf файл, 749,5 KB, качено на 06.04.2020

pdf document