Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 7 Юни 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14 Юни 2019

До всички участници на пазара: Агенция по вписванията провежда пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на поръчката. Приложена е техническата спецификация.

Краен срок за посочване на прогнозната стойност: до 14.06.2019 год. до 17:00 на е-маil адрес: [email protected]

Технически спецификации - сървъри
pdf файл, 449,8 KB, качено на 07.06.2019

pdf document

Отговор от "Стемо" ООД от 14.06.2019 г.
pdf файл, 437,4 KB, качено на 14.06.2019

pdf document