Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 9 Юни 2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16 Юни 2016

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-06-19/2016

Процедура: събиране на оферти с обява

- Обособена позиция №1: “Застраховане на всички сгради, предоставени за безвъзмездно управление на Агенцията по вписвания” – 9 000 лв. без ДДС

- Обособена позиция № 2:  “Застраховане на 16 бр. служебни автомобили, собственост на Агенцията по вписвания” – 11 000 лв. без ДДС

Прогнозна стойност – до 20 000 лева без ДДС

 

Обява
pdf файл, 571,4 KB, качено на 09.06.2016

pdf document

Ценово предложение ОП 1
doc файл, 61,0 KB, качено на 09.06.2016

doc document

Ценово предложение ОП 2
doc файл, 61,0 KB, качено на 09.06.2016

doc document

Информационен лист
doc файл, 39,0 KB, качено на 09.06.2016

doc document

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.97 ал. 5 от ППЗОП
docx файл, 17,7 KB, качено на 09.06.2016

docx document

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за юрид.лица
docx файл, 20,6 KB, качено на 09.06.2016

docx document

Приложение 1
docx файл, 21,8 KB, качено на 09.06.2016

docx document

Приложение 2
docx файл, 21,2 KB, качено на 09.06.2016

docx document

Технически спецификации.
doc файл, 46,5 KB, качено на 09.06.2016

doc document

Техническо предложение ОП 1
doc файл, 63,0 KB, качено на 09.06.2016

doc document

Техническо предложение ОП 2
doc файл, 63,0 KB, качено на 09.06.2016

doc document

Указания за участие
docx файл, 32,8 KB, качено на 09.06.2016

docx document

Протокол
pdf файл, 5,4 MB, качено на 05.07.2016

pdf document

Договор по ОП 1
pdf файл, 885,3 KB, качено на 13.09.2016

pdf document