Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 7 Авг. 2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1 Септ. 2017

Процедура: събиране на оферти с обява

Информация за публикувана обява - АОП

Обява
pdf файл, 1,5 MB, качено на 07.08.2017

pdf document

Техническа спецификация
pdf файл, 901,9 KB, качено на 07.08.2017

pdf document

Условия и ред за възлагане
pdf файл, 449,4 KB, качено на 07.08.2017

pdf document

Методика
pdf файл, 442,2 KB, качено на 07.08.2017

pdf document

Опис на представените документи
docx файл, 24,2 KB, качено на 07.08.2017

docx document

Техническо предложение
docx файл, 21,1 KB, качено на 07.08.2017

docx document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП
docx файл, 22,2 KB, качено на 07.08.2017

docx document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3,4 и 5 от ЗОП
docx файл, 20,8 KB, качено на 07.08.2017

docx document

Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП
docx файл, 21,6 KB, качено на 07.08.2017

docx document

Декларация за срока на валидност на офертата
docx файл, 20,2 KB, качено на 07.08.2017

docx document

Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП
docx файл, 26,1 KB, качено на 07.08.2017

docx document

Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП
docx файл, 19,6 KB, качено на 07.08.2017

docx document

Списък на техническите лица
docx файл, 20,2 KB, качено на 07.08.2017

docx document

Количествена сметка
xls файл, 77,5 KB, качено на 07.08.2017

xls document

Ценово предложение
docx файл, 21,2 KB, качено на 07.08.2017

docx document

Декларация за оглед
docx файл, 20,6 KB, качено на 07.08.2017

docx document

Проект на договор
docx файл, 45,5 KB, качено на 07.08.2017

docx document

Декларация за застрахователна полица
docx файл, 18,1 KB, качено на 07.08.2017

docx document

Протокол 1
pdf файл, 569,8 KB, качено на 29.09.2017

pdf document