Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 17 Дек. 2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7 Ян. 2020

Предоставяне на услуга на контактен център - събиране на оферти с обява. Прогнозна стойност - 60 000 лв. без ДДС. Услугата се предоставя чрез:

-           Обслужване  на входяща линия – приемане  и обработване на обаждания.

-           Предоставяне на консултации на клиенти и филтриране на обажданията.

Обява
pdf файл, 1,7 MB, качено на 17.12.2019

pdf document

Обява - word
doc файл, 157,5 KB, качено на 17.12.2019

doc document

Образци - приложение към оферта
docx файл, 105,1 KB, качено на 17.12.2019

docx document

Технически спецификации
pdf файл, 7,9 MB, качено на 17.12.2019

pdf document

Мотиви по чл. 231, ал. 5 от ЗОП
pdf файл, 7,8 MB, качено на 17.12.2019

pdf document

Информация за обява
pdf файл, 423,2 KB, качено на 17.12.2019

pdf document

Протокол от 10.01.2020 г., утвърден на 13.01.2020 г.
pdf файл, 776,4 KB, качено на 13.01.2020

pdf document