Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 30 Ноев. 2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11 Дек. 2018

Процедура: събиране на оферти с обява

Предоставяне на услуга на контактен център - събиране на оферти с обява. Прогнозна стойност - 60 000 лв. без ДДС.

Информация за удължен срок за подаване на оферти: до 11.12.2018 г., 17:00 ч.

Обява и техническа спецификация - ЗЗЛД
pdf файл, 5,6 MB, качено на 30.11.2018

pdf document

Обява
pdf файл, 573,7 KB, качено на 30.11.2018

pdf document

Техническа спецификация
pdf файл, 653,2 KB, качено на 30.11.2018

pdf document

Образци
pdf файл, 669,9 KB, качено на 30.11.2018

pdf document

Проект на договор
pdf файл, 230,7 KB, качено на 30.11.2018

pdf document

Информация до АОП
pdf файл, 5,7 MB, качено на 30.11.2018

pdf document

Протокол, утвърден на 18.12.2018 г.
pdf файл, 1,3 MB, качено на 18.12.2018

pdf document