Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 17 Фев. 2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27 Фев. 2017

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-03-2/2017 г.

Процедура: събиране на оферти с обява

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-03-2/2017 г.
Процедура: събиране на оферти с обява
Информация за обява - портал на АОП
Предоставяне на фиксирани телефонни  и мобилни далекосъобщителни услуги за връзка между териториалните поделения на АВ, връзка с потребители на регистрите, държавни институции и всички, ползващи предоставяните от агенцията услуги

Приложения далекосъобщителни 17022017 за профила
docx файл, 217,3 KB, качено на 17.02.2017

docx document

Образци далекосъобщителни 2017
docx файл, 55,8 KB, качено на 17.02.2017

docx document

Обява
docx файл, 68,4 KB, качено на 17.02.2017

docx document

Протокол
pdf файл, 688,6 KB, качено на 17.03.2017

pdf document

Съобщение за прекратяване
docx файл, 13,9 KB, качено на 20.03.2017

docx document