Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 21 Март 2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28 Март 2017

Процедура: събиране на оферти с обява

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-03-2/2017 г.
Процедура: събиране на оферти с обява
 

Предоставяне на фиксирани телефонни  и мобилни далекосъобщителни услуги за връзка между териториалните поделения на АВ, връзка с потребители на регистрите, държавни институции и всички, ползващи предоставяните от агенцията услуги

Образци
docx файл, 58,9 KB, качено на 21.03.2017

docx document

Приложения
docx файл, 224,9 KB, качено на 21.03.2017

docx document

Обява
docx файл, 68,9 KB, качено на 21.03.2017

docx document

Протокол за избор на изпълнител
pdf файл, 931,3 KB, качено на 18.05.2017

pdf document

Съобщение за прекратяване на възлагането
pdf файл, 166,6 KB, качено на 03.07.2017

pdf document