Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 31 Окт. 2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16 Ноев. 2017

Процедура: събиране на оферти с обява

Довършителни строително-монтажни работи в самостоятелни обекти, намиращи се в сграда с идентификатор 72624.607.998.2 – частна общинска собственост, намираща се на бул. „Добруджа № 32а, гр. Добрич, предназначени за дейността на Служба по вписванията – Добрич и Служба по регистрацията – Добрич към Агенция по вписванията

Информация за Обява - към Портала на АОП

Обява
pdf файл, 1,5 MB, качено на 31.10.2017

pdf document

Опис на представените документи - образец 1
docx файл, 22,4 KB, качено на 31.10.2017

docx document

Техническо предложение - образец 2
docx файл, 22,0 KB, качено на 31.10.2017

docx document

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1,2,7 ЗОП - образец 4
docx файл, 22,3 KB, качено на 31.10.2017

docx document

Декларация чл. 54, ал. 1, т. 3,4,5 ЗОП - образец 5
docx файл, 20,8 KB, качено на 31.10.2017

docx document

Декларация - чл. 66, ал. 1 ЗОП - образец 6
docx файл, 21,8 KB, качено на 31.10.2017

docx document

Декларация - чл. 6, ал. 2 ЗМИП - образец 7
docx файл, 26,1 KB, качено на 31.10.2017

docx document

Декларация по чл. 101, ал. 11 ЗОП - образец 8
docx файл, 19,8 KB, качено на 31.10.2017

docx document

Количествена сметка - образец 10.1
docx файл, 24,8 KB, качено на 31.10.2017

docx document

Ценово предложение - образец 10
docx файл, 21,3 KB, качено на 31.10.2017

docx document

Проект на договор - образец 11
docx файл, 48,6 KB, качено на 31.10.2017

docx document

Техническа спецификация
pdf файл, 2,1 MB, качено на 31.10.2017

pdf document

Условия към участниците
pdf файл, 1,2 MB, качено на 31.10.2017

pdf document

Протокол, утвърден 22.11.2017 г.
pdf файл, 471,8 KB, качено на 22.11.2017

pdf document