Върни се горе

Съгласно Заповед № РД-01-230/25.04.2023г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, на основание чл. 6, ал. 4, във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 22 от Устройствения правилник на Агенция по вписванията и чл. 21, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ,  служебно е заличен повторно вписан в регистър БУЛСТАТ субект:

 

- Сдружение на собствениците „СС ГР. ПЛОВДИВ, РАЙОН "ЗАПАДЕН", УЛ. "ДИВНА" № 1,3,5,7 И УЛ. "ОРФЕЙ" № 3,5,7,9,11“ с код по БУЛСТАТ 180934627.

Сподели