Върни се горе

Във връзка с планирани дейности по внедряване на нови функционалности в Информационната система  на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, осигуряващи връзката на регистъра с Европейската платформа за взаимно свързване на регистрите на държавите – членки на Европейския съюз, съгласно изискванията на действащото европейско и българско законодателство, са възможни временни прекъсвания в електронните услуги, предоставяни от регистъра в периода от 22.00 часа на 27.06.2024 г. до 07.00 часа на 28.06.2024 г.

Сподели