Върни се горе

Във връзка с планирани дейности, целящи оптимизация и информационна сигурност, са възможни временни прекъсвания в електронните услуги, предоставяни от Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел  на Агенцията по вписванията, в интервала от 06:00 до 08:00 на 23.10.2022 г. (неделя).

Сподели