Върни се горе

Временните прекъсвания в предоставянето на електронни услуги от Агенцията по вписванията продължават, търси се решение от системния интегратор „Информационно обслужване“ АД. Заради сериозните кибер атаки върху информационните системи на държавната администрация, споделената инфраструктура на „Информационно обслужване“ АД неутрализира стотици враждебни кампании. Зловредният нарочен трафик е насочен към Националната здравно-информационна система (НЗИС), където атаката от типа „дистрибутиран отказ от услуга“ (DDoS) към портала https://his.bg/ е достигала от 30 до 80 млн. пакета в секунда, съобщават от ИО.

Описаните проблеми затрудняват и работата на регистрите в Агенцията по вписванията. В Търговския регистър и в регистър БУЛСТАТ временните прекъсвания могат да забавят онлайн подаването на заявления и извършване на услуги, за които е необходим електронен подпис. В Имотния регистър и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите са възможни затруднения при ползването на електронните услуги, но услугите на гише се осъществяват безпроблемно.

Електронните услуги на Агенцията по вписванията са достъпни 24 часа в денонощието, като основните прекъсвания са регистрирани през периода на работното време от 9:00 до 17:00 ч.

Сподели