Върни се горе

Произнасянето на длъжностните лица по вписванията в Централния регистър на особените залози се извършва по реда на постъпване на заявленията.

Поради голям брой подадени документи от държавни институции за период от две седмици, заявленията ще се разглеждат в срок до 10 дни.

Предприети са всички мерки и в началото на м. август 2023 г. обработването на документите по ЦРОЗ да се извършва в рамките на един ден от постъпването им в ИС на ЦРОЗ.

Сподели