Върни се горе

 

Агенция по вписванията напомня, че на 30.09.2023 г. изтича срокът за подаване на годишните финансови отчети за 2022 г.

Годишните финансови отчети се подават за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел със заявление по образец Г2 на хартиен носител, в която и да е териториална служба на Агенция по вписванията или по електронен път на адрес https://portal.registryagency.bg/

За обявяване на годишен финансов отчет не се заплаща държавна такса.

Агенцията по вписванията приканва търговците и юридическите лица с нестопанска цел да изпълнят своевременно задължението си.

Сподели