Върни се горе

Това са част от промените, залегнали в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г.

Срокът за подаване на декларации за липса на дейност се удължава с три месеца според приетия от Народното събрание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г., обнародван в Държавен вестник, брой 28 от 24.3.2020 г. (извънреден).

Търговците могат да подадат за обявяване декларация за липса на дейност за предходната година до 30 юни 2020г., а не както до сега – до 30 март.

Със закона се удължава и срокът за подаване в Агенция по вписванията на годишните финансови отчети и доклади за дейността до 30 септември 2020 г.

Агенция по вписванията е осигурила възможност за подаване на декларация за липса на дейност и на годишен финансов отчет и доклад за дейността по електронен път с електронен подпис, чрез интернет страницата на търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ

Повече информация за електронните услуги, предлагани от Агенция по вписванията, можете да намерите на www.registryagency.bg.

Останете вкъщи, използвайте електронните услуги на Агенция по вписванията!

 

Сподели