Върни се горе

Във връзка с изпълнение на Постановление № 230/25.07.2014 г. на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, Агенция по вписванията уведомява своите потребители, че публичността и свободният достъп до Имотния регистър не е ограничена – устни справки и достъп до актовете на даден имот могат да се извършват на място във всички Служби по вписванията в страната, както и да се издават копия на документи съгласно чл. 6, ал. 1 и  ал. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията.

Сподели