Върни се горе

Уведомяваме потребителите на Службите по вписвания (Имотен регистър), че в резултат на усилията на ръководството на Агенция по вписванията през последните 3 месеца, съгл. чл. 9, ал. 2 и ал. 3 от Правилника по вписванията, актовете по всички сделки в Службите по вписванията, в срок до 3 дни, са готови за получаване и на разположение на нотариусите.

Всяко едно друго твърдение в публичното пространство, би било злоупотреба и дискредитиране на имиджа на Агенция по вписванията и усилията на нейното ръководство и служители да бъде коректен, надежден и сигурен партньор на своите клиенти.

Сподели