Върни се горе

Изпълнителният директор на Агенция по вписванията Зорница Даскалова участва в организираната с подкрепа на Агенция по вписванията експертна кръгла маса по проблеми на Имотния регистър, която се провежда днес, 6 юли в сградата на Съюза на юристите в България.

На дискусията се обсъждат въпроси, свързани със създаване на имотни партиди (досиета) – чл. 64, ал. 3 от ЗКИР; въвеждане на електронно вписване, като факултативна възможност за защита на гражданите; кадастрална карта и използването й при създаване на имотния регистър; необходими промени в ЗКИР и подзаконовите нормативни актове.

Сподели