Върни се горе

Агенция по вписванията напомня, че в срок до 31 май 2019 г. следва да бъдат заявени данни относно действителни собственици съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

Данните относно действителни собственици се заявяват в търговския регистър е регистъра на юридическите лица с нестопанска цел със заявление по образац Б7.

Данните относно действителни собственици са заявяват в Регистър Булстат със заявление по образец РБ-5.

Юридическите лица с нестопанска цел, пререгистрирали се след 31 януари 2019 г., заявяват за вписване данните относно действителните си собственици в срок до 4 месеца от извършване на пререгистрацията.

Сподели