Върни се горе

Централният регистър на особените залози към Министерството на правосъдието (ЦРОЗ) продължава да работи по досегашния ред и след 1-ви януари 2022 г.

В местните регистърни бюра на ЦРОЗ в страната  ще се приемат заявления за вписване и удостоверения, ще се предават изготвени потвърждения за вписване, удостоверения и справки:https://www.justice.government.bg/home/index/39837331-f644-45fb-ad1f-ea20d2f781a2?top=1.

Правителството прие на 22 декември 2021 г. законопроект, с който се предвиждат промени в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за особените залози. С тях се удължава срокът за преминаване на ЦРОЗ към Агенцията по вписванията до 1 януари 2023 г. Очаква се текстовете да бъдат разгледани от Народното събрание в първите работни дни.

За справка §5 от Законопроекта, качен на сайта на Народното събрание: https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163957

Сподели