Върни се горе

Агенция по вписванията уведомява своите клиенти, че поради профилактика на информационната система на регистър БУЛСТАТ, достъпът до електронните услуги на регистъра ще бъде преустановен за времето от 9,00 ч. до 15,30 ч. на 22.04.2017 г.

Сподели