Върни се горе

Поради внедряване на нови функционалности в информационната система на Търговския регистър с оглед преминаването на Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, на 28.12.2017 г., четвъртък, от 14:00 часа, достъпът до Търговския регистър ще бъде преустановен.

Сподели