Върни се горе

Заявления за издаване на удостоверения по чл. 46 от Правилника за вписванията за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания за определено лице със срок на издаване до 3 работи дни ще се приемат до 21.12.2017 г. включително.

Заявления за издаване на удостоверение по чл. 47, чл. 48 от Правилника за вписванията за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания за един имот със срок на издаване до 3 работи дни ще се приемат до 21.12.2017 г. вкл.

Удостоверенията, подадени със заявление за издаване в срок до 7 работни дни към дата 21.12.2017 г., ще се получават на 15.01.2017 г. – първи работен ден след инвентаризация - на гише „Удостоверения“ на Служба по вписванията – гр. София.

 

 

 

Сподели