Върни се горе

По повод зачестилите запитвания от страна на медии за предоставяне на справка за търговци, за които е открито производство по несъстоятелност и обявени търговци в производство по несъстоятелност, Агенция по вписванията предоставя следната информация за периода 1 януари 2008 г. – 31 декември 2016 г.

  • Вписване на решение  за откриване на производство по несъстоятелност

01.01.2008 г. - 31.12.2008 г. - 280 бр.

01.01.2009 г. - 31.12.2009 г. - 359 бр.

01.01.2010 г. - 31.12.2010 г. - 530 бр.

01.01.2011 г. - 31.12.2011 г. - 531 бр.

01.01.2012 г. - 31.12.2012 г. - 630 бр.

01.01.2013 г. - 31.12.2013 г. - 848 бр.

01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. - 649 бр.

01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. - 552 бр.

01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. - 452 бр.

  • Обявяване на търговци в производство по несъстоятелност

01.01.2008 г. - 31.12.2008 г. - 246 бр.

01.01.2009 г. - 31.12.2009 г. - 331 бр.

01.01.2010 г. - 31.12.2010 г. - 435 бр.

01.01.2011 г. - 31.12.2011 г. - 499 бр.

01.01.2012 г. - 31.12.2012 г. - 599 бр.

01.01.2013 г. - 31.12.2013 г. - 820 бр.

01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. - 661 бр.

01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. - 582 бр.

01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. - 452 бр.

  

Информацията в Търговския регистър е публична. Справки за несъстоятелност могат да се извършват на следния линк

https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/Bankruptcy.ra

Сподели