Върни се горе

Уведомяваме Ви, че съгласно получено съобщение от електроразпределителното дружество EVN за планови ремонтни дейности, на 13.05.2021 г. от 9ч. до 17ч. ще бъде спряно електрозахранването в гр. Бургас, пл. „Жени Патева“ № 1.

В тази връзка, Служба по вписванията – гр. Бургас няма да може да предоставя следните услуги на гише  – справки, приемане на удостоверения и искания за издаване на преписи. Посочените услуги ще бъдат достъпни единствено през електронния портал на Агенция по вписванията.

В стая № 1 от 9 до 15 ч. ще могат да се получават входирани и изработени актове за вписване.

В стая № 10 от 9 до 15 ч. ще може да се получават изработени удостоверения за вписвания, отбелязвания и заличавания.

Услугите, предоставяни от Служба по регистрацията – гр. Бургас няма да бъдат предоставяни на гише, а единствено чрез  електронния портал на Агенция по вписванията.

 

Извиняваме се за създаденото неудобство.

EVN съобщение
PDF файл, 52,3 KB, качен на 12.05.2021

pdf document
Сподели