Върни се горе

Инвентаризацията ще бъде извършена в периода 04.01.21 – 22.01.21г.

 

На основание Заповед № РД-01-625/22.12.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, ще бъде извършена ежегодната инвентаризация на Службите по вписвания в периода 04.01.2021 - 22.01.2021 г.

По време на инвентаризацията в службите по вписванията ще се предоставят всички услуги, с изключение на услуги, предоставяни от „Архив“, а именно:

- издаване на заверен препис;

- издаване на незаверен препис;

- издаване на препис-извлечения от вписвани актове, отбелязвания или заличавания по книгите по вписвания или от партидите на лицата.

В периода на инвентаризация, службите по вписванията ще приемат заявления за издаване на удостоверения по чл. 46, 47 и 48 от Правилника за вписванията със срок на проверка до 10 години. Подадените заявления за издаване на удостоверение по чл. 47 във вр. с чл. 48 от Правилника за вписванията в периода от 29.12.2020 г. до 22.01.2021 г.  ще бъдат обработвани в срок до 7 работни дни.

Заявления за издаване на удостоверение по чл. 47 във вр. с чл. 48 от Правилника за вписванията за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания  за издаване в бърз срок (до 3 /три/ работни дни) ще се приемат в Службите по вписванията само до 23.12.2020г.

 

Сподели