Върни се горе

Уведомяваме Ви, че във връзка с разпореждане на Председателя на Районен Съд – Тетевен, се затваря сградата на съда на 09.03.2021 г. за всички работещи в нея за извършване на цялостна дезинфекция на помещенията и прилежащите й части.  

Предвид това, че Службата по вписвания гр. Тетевен към Агенция по вписванията /АВ/, се помещава в сградата на Районния Съд, гр. Тетевен, се преустановява и работата на служителите на АВ за посочения период.

Заповед 47 от 09.03.2021
PDF файл, 32,2 KB, качен на 09.03.2021

pdf document
Сподели