Върни се горе

Уведомяваме Ви, че във връзка с разпореждане на Председателя на Районен съд – Перник, на дата 06.11.2020 г. ще се извърши пълна дезинфекция на помещенията, ползвани от районния съд в сградата на Съдебната палата, гр. Перник /1 и 4 етаж/, като през същия период се преустановява и работата на служителите.
Предвид това, че Службата по вписвания гр. Перник, към Агенция по вписванията /АВ/, се помещава  в сградата на Съдебната палата, гр. Перник, се преустановява и работата на служителите на АВ за посочения период.

Сподели