Върни се горе

Уведомяваме Ви, че във връзка с разпореждане на Председателя на Районен Съд – Нови Пазар, се затваря сградата на съда на 27.10.2020г. за всички работещи в нея за извършване на пълна дезинфекция на помещенията и прилежащите й части.  След извършване на дезинфекцията сградата ще бъде отворена в срок указан от фирмата извършваща дезинфекцията.

Предвид това, че Службата по вписвания гр. Нови Пазар към Агенция по Вписванията /АВ/ , се помещава в сградата на Районния Съд, гр. Нови Пазар, се преустановява и работата на  служителите на АВ за посочения период.

Заповед РД-11-349 от 27.10.2020
JPG файл, 6,6 MB, качен на 27.10.2020

jpg document
Сподели