Върни се горе

Агенция по вписванията информира, че Служба по вписванията – гр. Бяла, няма да работи с граждани и нотариуси на дата 20.11.2020 г. На посочената дата ще бъде извършено преместване на службата, като новото местоположение е на адрес - ул. "Екзарх Йосиф" № 3

Сподели